18e eeuw

In de volkstelling van 1748 worden Johannes Bouwmeester en Jan Slief ‘in de kamer’ genoemd.
In 1751 wordt de katerstede ‘Slief’ genoemd in een staat van goederen en effecten van de overleden vrouw Johanna Elsabe Schulenburgh, weduwe van Jacob Schollius: “de katerstede ‘de Slief’ en een strepel land genaamd ‘Vijf Roeden’ ” De Vijf Roeden is een perceel bouwland ten oosten van het Slief.
In 1754 is er tussen de eigenaren van de katersteden het Slief en ’t Nagel een geschil over het gemeenschappelijke gebruik van een uitweg naar ‘het Bosch’. Dit bos ligt ten oosten van het Slief. Uit het geschil blijkt dat door de vorige eigenaar van het Slief een dijk is opgeworpen om het eigendom te markeren en dat er een graspad lag tussen de landerijen van het Slief en ’t Nagel. In 1754 zijn Schollius, Bouwmeester en Brouwer Klopman eigenaar van de katerstede.

Op onderstaande kaart van de linie van de IJssel uit 1783 is het Slief aangeduid met de pijl. Het gebouw staat niet op de plaats van de huidige hoeve. Dit kan een onnauwkeurigheid in de kaart zijn, maar de hoeve kan ook later op de nieuwe plek zijn gerealiseerd. De linkerzijde van de kaart is op het noorden georiënteerd.

kaart1783

Op 16 juni 1792 komen we de naam Zorgvlied tegen in het Trouwboek der vereenigde kerken van Axel en Zuiddorpe. De bewoonster Mevrouw Weduwe Smith, geboren Reminck, wordt toestemming gevraagd met betrekking tot het voorgenomen huwelijk van haar zoon, de Heer Salomon Smith, met juffrouw Sara van Doeselaar. Consent wordt geweigerd door Mevrouw Reminck wed. Smith voor het voorgenomen huwelijk van haar zoon uit hoofde van ‘ verscheidenheid van staat, minachting doen ongehoorsaamheid en voorsiene zekere armoede.’ De kerkenraad ziet hierin echter niet voldoende redenen om het huwelijk niet te sluiten.¹

¹ Trouwboek van Axel, inclusief Zuiddorpe, 1791-1796; Digitale versie

Advertentie