19e eeuw

In 1807 komen we de naam ‘Zorgvliet’ voor de tweede keer tegen: ‘Het erve en goed Sleef of Zorgvliet genaamd liggende ten zuiden van ’t Erve ’t Nagel en noordwaarts Erve Schuttendal.’ Eigenaresse is Mevr. Wed. Smith, geboren Reminck.¹
In de volkstelling van 1812 komen we op no.62 de naam Jan Slief tegen. Hij is boer van beroep. Op no.63 vinden we de weduwe Smith.
Op 9 juli 1821 wordt door Jonkvrouwe Gerharda Arnolda Eva Smith het ‘…tiendvrije Erve en Goed Zorgvliet vanouds het Slief genaamd….uit de nalatenschap van hare Grootmoeder Vrouwe Gerharda Arnolda Eva Reminck weduwe den Heer Gerhardus Smith’ in dertien percelen geveild.verkoop1821 ²

Op 17 juli worden Gerrit Jan Beekman en Gerrit Jan Koningsveld voor F 4300.- eigenaren van Zorgvliet.
Op 28 maart 1826 koopt Jan Jansen Vredenburg het terrein van Gerrit Jan Beekman en Gerrit Jan Koningsveld. Op 18 augustus 1828 breidt hij het terrein uit met percelen die hij koopt van Jan Kloosterboer. Uit deze akte blijkt dat er voor 1826 al een tuin-en parkaanleg is gerealiseerd. Op het Kadastraal Minuutplan van ca.1832 zien we parkelementen van deze aanleg. Het perceel genummerd 424 is huis en erf, de percelen 423, 425 en 226 zijn respectievelijk:  de voor vermaak aangelegde grond, de tuin en de boomgaard. Goed te herkennen uiteraard is perceel nummer 429: de karakteristieke vijver in de vorm van een stemvork met krom handvat.

kaart1832

Op 21 september 1839 wordt Zorgvliet voor F 9.450,- eigendom van Willem Ankersmit. Het terrein heeft nu een oppervlak van ca.23 hectare.

verkoop1839³

Na het overlijden van Willem Ankersmit wordt zijn vrouw, Johanna Elizabeth de Lange, op 14 juli 1855 de eigenaar. Na haar dood in 1868 wordt Zorgvliet, nu groot ongeveer 45 bunders, op 28 juni 1869 door de nazaten Ankersmit ter veiling aangeboden.

Opregte Haarlemsche Courant 25-06-18694

Na de veiling besluit de familie om voor dat moment niet tot verkoop over te gaan. In juli 1871 wordt dan toch Gerrit Jan Hulscher de nieuwe eigenaar. Na zijn dood wordt Zorgvliet op 20 juni 1882 door de erven Hulscher geveild. Martinus van Doorninck koopt het in opdracht van Guillaume van Hoorn. Hij betaald f 15.000,- voor het onroerend goed en nog eens f 4.097,- voor de beplanting. Op 19 maart 1894 wordt Zorgvliet opnieuw geveild. Koper is Hendrik Jan Ankersmit.

Verkocht Algemeen Handelsblad 24-03-18945

Een foto uit 1894 laat vanaf  het zuiden een deel van de vijver, het hoofdhuis en de koetsierswoning zien.

zorgvlietverafzw

¹ Rechterlijk Archief Schoutambt Olst, no. 55 pag. 61, Stadsarchief Deventer

² Overijsselsche courant,  26-06-1821

³ Opregte Haarlemsche Courant, 13-06-1839

Opregte Haarlemsche Courant, 25-06-1869

5  Algemeen Handelsblad 24-03-1894

Advertentie